Privacy policy

Adatvédelmi politika

A jelen Adatvédelmi politika a  www.eurofrance.pl cím alatt (a továbbiakban Weboldal) az EUROFRANCE Marcin Bednarczyk I Konrad Kruczek Sp.K. 43-300 Bielsko-Biała, al. Gen. W. Andersa 43, Bielsko-Biała, adószáma: 9372219834) cég (a továbbiakban Eurofrance vagy Webáruház) által üzemeltetett Citroen Peugeot Renault Dacia Autóalkatrészek Webáruház által Önök személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Eurofrance az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet értelmében Adatkezelőnek minősül. Ez azt jelenti, hogy az Eurofrance saját maga, saját felelősségére határozza meg a felhasználók személyes adatai feldolgozása célját és módját. A személyes adatok Eurofrance által biztosított védelmükre vonatkozó kérdések esetén keressék fel az Eurofrance-t telefonon vagy e-mailben (az adatok az áruház weboldalát találhatók). Tájékoztatjuk, hogy személyes adatnak minden olyan adat számít, amely alapján az adott személy beazonosítható, pl. név, telefonszám, e-mail cím, kézbesítési cím. Ahányszor az alábbi dokumentumban a "feldolgozás" kifejezést használjuk, olyan valamennyi tevékenységre és műveletre gondolunk, amelyek alá az Ön személyes adatait vetjük (pl. a szolgáltatás teljesítésének érdekében adattárolás vagy feldolgozás).

 

Az Eurofrance minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Webáruház használata során a vásárlás és a személyes adatainak biztonsága biztosítva legyen, ennek érdekében minden szükséges intézkedést megtesz.

 

A Webáruház használata során milyen adatokat szerzünk meg automatikusan?

Az Eurofrance a Webáruház használata során automatikusan adatokat nem tölt le, kivéve azokat, amelyek az alábbiakban felsorolt fájlokban találhatók.

Cookie fájlok


A cookie fájlok olyan a Webáruház használatával kapcsolatos információkat tartalmazó apró szövegfájlok, amelyeket a Webáruház küld és az Ön számítógépén kerülnek telepítésre. A Webáruház által alkalmazott cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy maradandóak. Az ideiglenes cookie-k a böngésző bezárásával egyidejűleg kerülnek törlésre, a maradandó cookie-k pedig a Webáruház használatának befejezése után is megmaradnak és olyan adatok tárolását szolgálják, mint az Ön felhasználó neve és jelszava. Ezzel a Webáruház használatát felgyorsítják és könnyebbé teszik.

A weboldalon kettő alapvető cookie fájlfajta kerül alkalmazásra:

 • a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételét lehetővé tevő cookie fájlok, pl. hitelesítő cookie fájlok, amelyek a munkamenet idején hitelesítést igénylő szolgáltatásnyújtáshoz kerülnek felhasználásra,
 • teljesítmény cookie-k, amelyek lehetővé teszik az Webáruház weboldalainak használatával kapcsolatos információk gyűjtését,
 • funkcionális cookie-k, melyek "emlékeznek" a felhasználó által kiválasztott beállításokra és a felhasználói felület személyre szabására.

 

A Webáruház a felsorolt cookie fájlokat az alábbi célokkal alkalmazza: 

 • a Webhely felhasználó munkamenetének fenntartása, amelynek köszönhetően a felhasználónak nem kell minden alwebhelyen újra beírni a nevét és jelszavát,
 • webhelyeink tartalmának a felhasználók preferenciáihoz igazítása és a webhelyek használatának optimalizálása; ezek a fájlok különösen az Webáruház felhasználónak berendezései felismerését és a weboldal egyedi igényeknek megfelelő megjelenítését teszik lehetővé
 • olyan statisztikák létrehozása, amelyek segítenek megérteni, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalakat, ami lehetővé teszi azoknak struktúráját és tartalmát javítani

Több esetben a webböngésző szoftver (webböngésző) általában alapértelmezés szerint a cookie fájlok tárolását a felhasználó végberendezésén lehetővé teszi. Az eddigi cookie fájl beállításokat Önök bármikor módosítani tudják. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. A cookie fájlok kezelési módjáról és lehetőségéről szóló részletes információk a szoftver (böngésző) beállításaiban érhetők el. A Webáruház tájékoztatja Önöket, hogy a cookie-k használatának korlátozása befolyásolhatja a weboldalain elérhető funkciókat. A cookie fájlokkal kapcsolatos további információk a böngésző menü "Súgó" részében érhetők el.

A cookie fájlokon kívül az Webáruház a rendszergazdák által rendszerint gyűjtött adatokat is gyűjthet az ún. naplók vagy naplófájlok keretében. A naplók információi többek között tartalmazhatják az Önök IP címét, internetes platform és böngésző fajtáját, internetes szolgáltató adatait, valamint annak az oldalnak a címét, amelyről a Webáruházba beléptek.

A Webáruház egyes alwebhelyei, valamint más kommunikációs eszközeink ún. „web beacons” (ún. webjelzőket) tartalmazhatnak. A web beacons lehetővé teszik az olyan információk megszerzését, mint pl. annak a számítógépnek az IP-címe, amelyre a webes beacon-t elhelyezték, az oldal URL-címe, az oldal betöltési ideje, a böngésző típusa, valamint a cookie-kban található információk, annak érdekében, hogy értékelhessük hirdetéseink hatékonyságát. A fenti adatok a Webáruház statisztikai elemzéséhez és felhasználói globális forgalmának felmérése céljával archiválásra és felhasználásra kerülnek. Az adatok az Önök által közölt személyes adatokkal nem kapcsolható össze.

 

Bejelentkezés és vásárlás során a Webáruház milyen adatokat szerez meg?

A Webáruház webhelyei és egyéb kommunikációs eszközei közvetítésével, vásárlás és bejelentkezés során Önöktől az alábbi személyes adatokat gyűjti be:

 • név,
 • állandó lakcím,
 • levelezési cím, amennyiben az állandó lakcímmel nem azonos,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

A fenti adatok közlése önkéntes, azonban a bejelentkezéshez és a Webáruházban való vásárláshoz szükséges.

Az Eurofrance, mint Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően köteles tiszteletben tartani azoknak a személyeknek jogait, akiknek az adatait feldolgozza.

Amennyiben Ön adatainak birtokában vagyunk, jogában áll:

 

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ JOG

- milyen célokkal kerülnek az adatok feldolgozásra és ennek mi a jogalapja,

- mennyi ideig fogjuk feldolgozni az adatokat,

- hogyan történik a profilalkotás, ez ellen tiltakozási jogról való tájékoztatás,

- milyen más jogokkal rendelkezik, vagyis az adatokhoz való hozzáférés és másolatának megszerzéséhez való jog, az adatok kijavításhoz és törléséhez való jog, a tiltakozási jog, hozzájárulás bármikor visszavonásának lehetősége, felügyeleti szervhez való panasznyújtási jog.

A megfelelő információt ügyfeleink e-mail címeire megküldtük.

 

HOZZÁFÉRÉSI JOG:

Jogában áll a feldolgozásra kerülő adatokhoz hozzáférni. Az adatok másolatát bármikor megszerezheti. Ezt a saját fiókján keresztül vagy a 335065070 telefonszámot hívva teheti meg. Amennyiben úgy dönt, hogy levelet ír nekünk, biztonsági okokból személyazonosságát ellenőrizzük, és ha ez a folyamat sikeresen lezárul, a megfelelő biztonsági intézkedések mellett a személyes adatai másolatát Önnek megküldjük.

 

ADATTÖRLÉSHEZ ÉS ADATMÓDOSÍTÁSHOZ VALÓ JOG:

Adattörléshez való jog, azaz az "elfelejtés joga". Követelheti, hogy adatait töröljük. Ezt megtesszük, miután a szerződésünk megszűnik és egyéb jogalap sem lép hatályba, pl. számviteli törvény, amely az adatok további feldolgozására kötelez bennünket. Amennyiben a törlésre vonatkozó követelés után kiderül, hogy jogi felelősségünk szerint az adatokat továbbá is feldolgozni vagyunk kötelesek, erről Önnek tájékoztatást küldünk. Jogában áll az adatait módosítani, amennyiben hibásak vagy más oknál fogva nem aktuálisak.

 

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Kérésére 14 napon belül megküldjük az adatokat tartalmazó megfelelő formátumú fájlt. Ennek keretében megjelölheti azt az alanyt, akinek az adatokat továbbítanunk kell. Biztonsági okokból ellenőrizze, ki fogja az Ön adatait megkapni.

Amennyiben adatait közvetlen le akarja tölteni, ezt az alábbi címen teheti meg: https://www.eurofrance.pl/pl/login. Ha át akarja helyezni adatait lépjen velünk kapcsolatba telefonon, e-mailben vagy írásban, azonban előrebocsájtjuk, hogy azonosságának ellenőrzésére vagyunk kötelesek.

 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Kérésére az adatfeldolgozást kizárólag adattárolásra korlátozzuk. Ekkor az adatfeldolgozást képező egyéb tevékenységeket, pl. az adattovábbítást megszakítjuk. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor pl. valaki az Webáruházunkban használt bejelentkezési adatait jogtalanul felhasználta, Ön pedig ezt a helyzetet tisztázni szeretné. Ilyen igény esetén azonnal lépjen velünk kapcsolatba.

 

PROFILALKOTÁS TILTÁSÁNAK JOGA:

Tiltakozhat továbbá az esetleges profilalkotás ellen, ennek ki- vagy bekapcsolásával, valamint tiltakozhat a profilalkotásból eredő marketing tevékenységek ellen. Mielőtt tiltakozna, ne feledje, hogy a profilalkotásnak köszönhetően a keresési eredményeket Ön preferenciáihoz jobban tudjuk illeszteni. Ennek köszönhetően lerövidítheti a termékek keresési idejét, a megjelenített hirdetések pedig jobban fognak igazodni az Ön preferenciáihoz.

A tiltakozását telefonom, e-mailben és írásban (ellenőrzés) jelentheti be.

A profilalkotás megszüntetésének folyamata 48 óráig tarthat.

 

Webshop marketing

Amennyiben hozzájárulásukat adják (feliratkozás hírlevélre) a megadott e-mail címre a Webáruház saját termékeire vonatkozó marketing üzeneteket fogunk küldeni. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Műszaki eszközök és Önök kötelezettségei

A Webáruház mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatait harmadik személyek tevékenysége előtt megvédje. Azonban az általunk beiktatott intézkedések elégtelennek bizonyulhatnak, ha Ön a biztonsági szabályokat nem tartja be. Különösen köteles bizalmasan kezelni a Webáruházba való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát, ezeket harmadik személyek előtt nem tárhatja fel. Ügyeljen arra, hogy adatközlésre a Webáruház Önt nem fogja felszólítani, ez csak a bejelentkezésnél szükséges. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek a fiókját ne használhassák kérjük, hogy a Webáruház szolgáltatásai használata után jelentkezzen ki.

 

Hogyan érvényesíthetik jogaikat?

Az e-mail címe és jelszava megadásával bejelentkezve, a Webáruházban lévő adataiba betekinthet és adatait szerkesztheti. Amennyiben a jelszavát elfelejtette vagy a bejelentkezéssel kapcsolatos egyéb problémák lépnének fel, kérjük ezt az alábbi e-mail címen jelezze:

 marcin@eurofrance.pl

 

"Értékeld később" funkció

Lehetősége van, hogy a megrendelés leadása után a Webáruház szolgáltatásait értékelje, az alábbi "értékeld később" szövegű funkció segítségével:

 "Igen, az "Értékeld később" opciót igénybe szeretném venni. Megkérem a Trusted Shops-t, hogy ennek lehetőségéről pár nap elteltével e-mailben emlékeztessen."

 Amennyiben a fenti, emlékeztetésre vonatkozó hozzájárulást megkapjuk, az Ön e-mail címét a Trusted Shops értékelési rendszerén keresztül megküldjük a Trusted Shops GmbH cégnek (székhelye: 50823 Köln, Subbelrather Str 15c) (www.trustedshops.pl). Az adattovábbítás célja, a szolgáltatás értékelésének lehetőségéről való emlékeztető megküldése. A jelen hozzájárulást a jövőre való tekintettel bármikor visszavonhatja (pl. e-mailt küldve az alábbi címre: serwis@trustedshops.pl).

 

Egyéb weboldalak

A Webáruház oldalain és alwebhelyein időszakonként más weboldalakra vezető linkek jelenhetnek meg. Az ilyen weboldalak a Webáruháztól függetlenül működnek és általa nem ellenőrzöttek. Az említett weboldalak saját adatvédelmi politikával rendelkeznek, ezekkel kérjük, ismerkedjen meg. A Webáruház az ilyen oldalakon alkalmazott adatkezelési szabályokért felelősséget ne vállal.

 

Információmegosztás

Az Eurofracne a szerződés teljesítése érdekében az Ön adatait saját partnereinek továbbítani jogosult, ezen belül olyan cégeknek, amelyek segítségével a Webáruház kötelességeit teljesíti, pl. futárszolgálat, fizetési rendszerüzemeltetők, reklamációkezelő cégek. Ezekben az esetekben az adattovábbítás a szükséges minimumra korlátozott.

Ezen felül az Ön által megadott információk, ha a jogszabályok ezt megkövetelik, illetékes hatóságoknak továbbíthatók. Az adatok sem ingyen, sem pedig fizetés ellenében illetéktelen személyeknek nem továbbíthatók.